SlovenskyEnglish

KTS Trading and Consulting, s.r.o.

Spoločnosť KTS Trading and Consulting, s.r.o. pôsobí úspešne na trhu od roku 2002. Predmetom našej činnosti je medzinárodný obchod s vojenským materiálom. Poskytujeme tiež poradenské a konzultačné služby v tejto oblasti. Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečujeme opravy a modernizáciu pozemnej techniky.

Spolupracujeme s mnohými domácimi a českými výrobcami. Obchodných partnerov a zákazníkov máme v krajinách Európy, Ázie a Afriky.

Našou prioritnou činnosťou je zabezpečenie dodávky:

Sme držiteľom povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle zákona č. 179/1998 Z. z. a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov , ako aj potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov vydané Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky.